دریافت وام و تسهیلات

واجدین شرایط دریافت وام از صندوق قرض الحسنه حیدریها

این بخش در حال تکمیل می باشد.

شرایط عمومی جهت دریافت وام از صندوق قرض الحسنه حیدریها:

الف) افتتاح حساب

جهت دریافت وام؛ پیش از هر کاری شما باید برای افتتاح حساب در صندوق قرض الحسنه حیدریها اقدام نمایید.

مدارک مورد نیاز به جهت افتتاح حساب در صندوق قرض الحسنه حیدریها به شرح زیر می باشد :

1. یک قطعه عکس 3×4

2. کپی تمام صفحات شناسنامه

3. کپی کارت ملی

4. همراه داشتن اصل تمامی مدارک

ب) درخواست وام

در هر موسسه؛ با توجه به توان مالی موسسه شرایط مختلفی برای پرداخت وام وجود دارد.

شرایط پرداخت وام :

در صندوق قرض الحسنه حیدریها پرداخت وام متناسب با میزان مبلغ سپرده گذاری و توان بازپرداخت شما با توجه توان مالی صندوق صورت می پذیرد.

مدارک مورد نیاز و شرایط ضامن ها جهت درخواست وام :

1. کپی تمام صفحات شناسنامه وام گیرنده و ضامن ها

2. کپی کارت ملی وام گیرنده و ضامن ها

3. قبض تلفن محل سکونت وام گیرنده و ضامن ها ( نکته : چنانچه قبض تلفن محل سکونت در دسترس نباشد؛ به جای آن یکی از قبوض آب، برق و یا گاز که آدرس آن دقیق تر است آورده شود.)

4. پرینت حساب 2 ماه قبل از روز جاری

5. دو نفر ضامن با چک ورامین؛ قرچک یا پیشوا و آدرس محل سکونت در ورامین، قرچک و پیشوا

توجه :

5.1 : چک ضامن ها از پست بانک نباشد.

5.2 : شعبه صادر کننده چک تضمینی می بایست حتماً در محدوده انتظامی یکی از شهر های ورامین، پیشوا و قرچک باشد.

5.3 : وام گیرنده و ضامن ها از اعضای یک خانواده و از یک محل سکونت مشترک مورد تایید نمی باشند.

5.4 : چک های صادر شده توسط وام گیرنده و ضامن ها می بایست بدون تاریخ و در وجه حامل نوشته شود.

5.5 : تحویل دادن همزمان چک و پرینت حساب قبل از امضای برگه قرار داد وام الزامی است.

6. همراه داشتن کارت شناسایی معتبر هنگام تشکیل پرونده و دریافت وام برای وام گیرنده و ضامن ها الزامی است.

8. تمامی امضاها و اثر انگشت ها و تکمیل مدارک ضمانتی می بایست در داخل صندوق و در حضور مسئول مربوطه صورت پذیرد.

چنانچه سوالی دارید؛ میتوانید از طریق بخش ارتباط با ما؛ با ما تماس بگیرید.