آیا میدانید که …

به نام خدا

صندوق قرض الحسنه حیدریها در کنار ارائه خدمات مالی؛ در بخش های مختلفی نیز فعالیت دارد.

همواره یکی از دغدغه های اصلی هر جامعه ای در کنار بخش مالی؛ موضوعات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بوده که این مهم همیشه مورد توجه افراد مختلف قرار گرفته است.

بنیان گذاران صندوق قرض الحسنه حیدریها؛ با توجه به شرایط جامعه برنامه های فرهنگی مختلفی را در نظر گرفته اند که این برنامه ها به طور مستمر در حال اجرا بوده که چند مورد از این برنامه ها در زیر ذکر شده است :

  1. جلسه هفتگی قرائت و تجوید و تفسیر قران حیدریها
  2. برگذاری جلسه هفتگی زیارت عاشورا
  3. نشریه صفیر ورامین با موضوعات فرهنگی اجتماعی و سیاسی

تمامی این برنامه ها در کنار سایر برنامه های دیگر صندوق قرض الحسنه حیدریها؛ در راستای ارتقاء و پیشرفت جامعه بوده و امیدواریم بتوانیم با توسعه برنامه های فرهنگی، اجتماعی خدمات شایسته ای را در شأن شما عزیزان در ورامین، قرچک و پیشوا ارائه دهیم.