بنیانگذاران صندوق

به نام خدا

هر موسسه، توسط افرادی بنیان گذاری شده است؛ صندوق قرض الحسنه حیدریها در ابتدا توسط بزرگان خاندان حیدریها متشکل از افراد زیر تشکیل شد.

  1. حاج حبیب الله حیدری
  2. حاج غلامرضا حیدری
  3. حاج ابوالقاسم حیدری
  4. حاج داوود حیدری
  5. حاج جعفر حیدری

برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به صندوق قرض الحسنه حیدریها به بخش “تاریخچه صندوق” مراجعه کنید.